Δίνει τις γνώσεις που χρειάζεστε για να σχεδιάσετε ασύρματα δίκτυα Cisco®.

INFO in BRIEF

ENWLSD

METHOD
OnLine Training & Classroom Training

LANGUAGE
OnLine: Αγγλικά - Classroom: Ελληνικά

DURATION
5 days

................................................

CALL
+30 210 2114671

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η εκπαίδευση Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSD) v1.1 σάς δίνει τις γνώσεις που χρειάζεστε για να σχεδιάσετε ασύρματα δίκτυα Cisco®. Η εκπαίδευση καλύπτει τις ιδιαιτερότητες του σχεδιασμού από τις έννοιες του σχεδιασμού σεναρίων μέχρι τη φάση εγκατάστασης και την επικύρωση μετά την ανάπτυξη. Αυτό το μάθημα, συμπεριλαμβανομένου του e-learning course, σας βοηθά να προετοιμαστείτε για να λάβετε μέρος στην εξέταση, Σχεδιασμός Ασύρματων Δικτύων Cisco Enterprise (300-425 ENWLSD), που οδηγεί στις νέες πιστοποιήσεις CCNP® Enterprise και Cisco Certified Specialist – Enterprise Wireless Design.

Αυτή η εκπαίδευση θα σας βοηθήσει να:

·         Αποκτήσετε τις γνώσεις που χρειάζεστε για να σχεδιάσετε προηγμένα σχέδια ασύρματων προϊόντων Cisco
·         Πληροίτε τις προϋποθέσεις για θέσεις εργασίας επαγγελματικού επιπέδου στην ασύρματη δικτύωση
·         Προετοιμαστείτε για την εξέταση σχεδιασμού Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD)
·         Κερδίσετε 40 πιστώσεις CE για επαναπιστοποίηση

Τι να περιμένετε στην εξέταση

Αυτή η εκπαίδευση θα σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε για την εξέταση Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-425 ENWLSD). Αυτή η εξέταση ελέγχει τις γνώσεις σας σχετικά με το σχεδιασμό ασύρματων δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών τοποθεσίας, της ενσύρματης και ασύρματης υποδομής, της κινητικότητας και της υψηλής διαθεσιμότητας WLAN.

Αφού περάσετε το 300-425 ENWLSD:

·         Κερδίζετε την πιστοποίηση Cisco Certified Specialist – Enterprise Wireless Design
·         Συγκεντρώνετε τα προαπαιτούμενα για τη νέα πιστοποίηση CCNP Enterprise. Για να ολοκληρώσετε την πιστοποίηση CCNP Enterprise, πρέπει να περάστε την εξέταση βασικού Enterprise, Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies (350-401 ENCOR).

Αυτή η εκπαίδευση είναι μέρος της ακόλουθης πιστοποίησης:

Cisco Certified Network Professional (CCNP) Enterprise

Αφού παρακολουθήσετε αυτή την εκπαίδευση, θα πρέπει να είστε σε θέση να:

·         Περιγράψετε και εφαρμόσετε μια μεθοδολογία δομημένης σχεδίασης που συνιστά η Cisco
·         Περιγράψετε και εφαρμόσετε βιομηχανικά πρότυπα, τροποποιήσεις, πιστοποιήσεις και αιτήματα για σχόλια (RFC)
·         Περιγράψετε και εφαρμόσετε τις βελτιωμένες ασύρματες δυνατότητες της Cisco
·         Περιγράψετε και εφαρμόσετε τη διαδικασία ασύρματου σχεδιασμού
·         Περιγράψετε και εφαρμόσετε συγκεκριμένα κατακόρυφα σχέδια
·         Περιγράψετε και εφαρμόσετε διαδικασίες έρευνας τοποθεσίας
·         Περιγράψετε και εφαρμόσετε διαδικασίες επικύρωσης δικτύου

Επιπλέον E-learning 3 ημερών για την απόκτηση πιστοποίησης Cisco Certified Network Professional (CCNP) Enterprise: Τιμή: 760 € (δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ). Πρόσβαση στο υλικό e-learning για 180 ημέρες.

Θέλω πληροφορίες για το πρόγραμμα Designing Cisco Enterprise Wireless Network (ENWLSD)

TOP