Το CCISO δεν εστιάζει μόνο στις τεχνικές γνώσεις αλλά στην εφαρμογή των αρχών διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών από την σκοπιά του executive manager.

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από υπάρχοντες CISO για σημερινούς και επίδοξους CISO.

INFO in BRIEF

CCISO

METHOD
OnLine Training & Classroom Training

LANGUAGE
OnLine: Αγγλικά - Classroom: Ελληνικά

DURATION
5 days

................................................

CALL
+30 210 2114671

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα CCISO του EC-Council έχει πιστοποιήσει κορυφαία στελέχη ασφάλειας πληροφοριών σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για το πρώτο στο είδος του πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης που στοχεύει στην παραγωγή στελεχών ασφάλειας πληροφοριών ανώτατου επιπέδου. Το CCISO δεν εστιάζει μόνο στις τεχνικές γνώσεις αλλά στην εφαρμογή των αρχών διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών από την σκοπιά του executive manager. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από υπάρχοντες CISO για σημερινούς και επίδοξους CISO.

Για να συμμετάσχουν στην εξέταση CCISO και να αποκτήσουν την πιστοποίηση, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις CCISO. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις CCISO αλλά ενδιαφέρονται για τη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών μπορούν να ακολουθήσουν την πιστοποίηση EC-Council Information Security Manager (EISM).

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την Πιστοποίηση CCISO πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις μέσω της αίτησης καταλληλότητας εξετάσεων του EC-Council, πριν συμμετάσχουν στην εξέταση CCISO.
Μόνο εκπαιδευόμενοι με τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας σε τρεις από τους πέντε τομείς CCISO (δείτε παρακάτω στους Εκπαιδευτικούς Στόχους) επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην Εξέταση CCISO. Οποιοσδήποτε εκπαιδευόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την απόκτηση του CCISO ή που δεν συμπληρώνει την αίτηση, θα επιτρέπεται να συμμετάσχει στις εξετάσεις EC-Council Information Security Manager (EISM) και να αποκτήσει την συγκεκριμένη πιστοποίηση. Οι κάτοχοι του EISM μπορούν στη συνέχεια να υποβάλουν αίτηση για την εξέταση CCISO αφού έχουν αποκτήσει τα απαιτούμενα χρόνια εμπειρίας.

Σε αυτή την εκπαίδευση, θα μάθετε σε βάθος περιεχόμενο για κάθε έναν από τους 5 τομείς CCISO:

-          Διακυβέρνηση, Κίνδυνος, Συμμόρφωση

-          Έλεγχοι Ασφάλειας Πληροφοριών και Διαχείριση Ελέγχου

-          Διαχείριση & Λειτουργίες Προγράμματος Ασφαλείας

-          Βασικές Ικανότητες Ασφάλειας Πληροφοριών

-          Στρατηγικός Σχεδιασμός, Οικονομικά, Προμήθειες και Διαχείριση Τρίτων

Συνολικά, αυτοί οι πέντε Τομείς του προγράμματος CCISO μεταφράζονται σε έναν άρτια καταρτισμένο, ικανό επαγγελματία ασφάλειας πληροφοριών.

Το πρόγραμμα εστιάζει σε πέντε τομείς για να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για μια θέση C-Level. Συνδυάζει τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων ασφαλείας, τους ελέγχους, τη διαχείριση ελέγχων, τη διαχείριση και τις λειτουργίες προγραμμάτων ασφάλειας, βασικές έννοιες ασφάλειας πληροφοριών και στρατηγικό σχεδιασμό, χρηματοδότηση και διαχείριση προμηθευτών. Όλες οι παραπάνω δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την καθοδήγηση ενός εξαιρετικά επιτυχημένου προγράμματος ασφάλειας πληροφοριών.

Οι πέντε τομείς χαρτογραφήθηκαν σε συμφωνία με το NICE Cybersecurity Workforce Framework (NCWF), έναν εθνικό πόρο που κατηγοριοποιεί και περιγράφει την εργασία στον κυβερνοχώρο, παραθέτοντας κοινά σύνολα καθηκόντων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών.

Πληροφορίες εξέτασης CCISO

Για να λάβει την πιστοποίηση CCISO, κάθε υποψήφιος πρέπει να περάσει την εξέταση που καλύπτει και τους 5 τομείς CCISO, ανεξάρτητα από την εμπειρία σε κάθε τομέα. Η εξέταση αποτελείται από 150 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που δίνονται σε διάστημα δυόμιση ωρών. Οι ερωτήσεις απαιτούν εκτενή σκέψη και αξιολόγηση.

Υπάρχουν τρία γνωστικά επίπεδα που ελέγχονται στην εξέταση CCISO:

Επίπεδο 1 – Γνώση: Αυτό το γνωστικό επίπεδο ερωτήσεων χρησιμοποιείται για την ανάκληση απομνημονευμένων γεγονότων. Αυτό είναι το πιο βασικό γνωστικό επίπεδο που σπάνια γίνεται αποδεκτό στις πιστοποιήσεις, καθώς αναγνωρίζει απλώς την ικανότητα του υποψηφίου να απομνημονεύει πληροφορίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά όταν ζητάτε βασικούς ορισμούς, πρότυπα ή οποιοδήποτε συγκεκριμένο γεγονός.

Επίπεδο 2 – Εφαρμογή: Αυτό το γνωστικό επίπεδο ερωτήσεων χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοήσει την εφαρμογή μιας δεδομένης έννοιας. Διαφέρει από τις ερωτήσεις που βασίζονται στη γνώση με την έννοια ότι απαιτεί την κατανόηση και τη σωστή εφαρμογή μιας δεδομένης έννοιας – όχι μόνο της ίδιας της έννοιας. Αυτός ο τύπος ερώτησης απαιτεί συχνά πρόσθετο πλαίσιο προτού παρασχεθεί η πραγματική ερώτηση στο στέλεχος.

Επίπεδο 3 – Ανάλυση: Αυτό το γνωστικό επίπεδο ερωτήσεων χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ικανότητας του υποψηφίου να εντοπίσει και να επιλύσει ένα πρόβλημα, δεδομένης μιας σειράς μεταβλητών και ενός δεδομένου πλαισίου. Οι ερωτήσεις ανάλυσης διαφέρουν πολύ από τις ερωτήσεις που βασίζονται σε εφαρμογές με την έννοια ότι απαιτούν όχι μόνο τη δυνατότητα εφαρμογής μιας έννοιας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μια έννοια, δεδομένου συγκεκριμένου περιορισμού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ενός προβλήματος. 

Θέλω πληροφορίες για το Certified Chief Information Security Officer (CCISO)

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

CALL
+30 210 2114671

TOP