Αυτό το Masterclass προετοιμάζει τους μαθητές για τις εξετάσεις πιστοποίησης GICSP

INFO in BRIEF

GICSP

METHOD
OnLine Training & Classroom Training

LANGUAGE
OnLine: Αγγλικά - Classroom: Ελληνικά

DURATION
4 days

................................................

CALL
+30 210 2114671

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Με δεδομένη τη δυναμική φύση των συστημάτων βιομηχανικού ελέγχου, πολλοί μηχανικοί δεν κατανοούν πλήρως τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους πολλών συσκευών που υπάρχουν σε τέτοια περιβάλλοντα. Επιπλέον, οι επαγγελματίες πληροφορικής που παρέχουν τα κανάλια επικοινωνίας και τις άμυνες δικτύου δεν κατανοούν πάντα πλήρως τους λειτουργικούς οδηγούς και τους περιορισμούς των συστημάτων, επειδή αυτά τα περιβάλλοντα διαφέρουν πολύ από τα παραδοσιακά περιβάλλοντα πληροφορικής, λόγω των πρωτοκόλλων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται.

Αυτή η εκποαίδευση έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει το παραδοσιακό προσωπικό πληροφορικής να κατανοήσει πλήρως τις αρχές σχεδιασμού που διέπουν τα συστήματα ελέγχου και τον τρόπο υποστήριξης αυτών των συστημάτων με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα. Παράλληλα, το μάθημα αντιμετωπίζει την ανάγκη για μηχανικούς και χειριστές συστημάτων ελέγχου να κατανοήσουν καλύτερα τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Εξέταση πιστοποίησης

Αυτό το Masterclass προετοιμάζει τους μαθητές για τις εξετάσεις πιστοποίησης GICSP. Αυτή η εξέταση διευκολύνεται μέσω του GIAC και οι μαθητές πρέπει να υποβάλουν ένα έντυπο αίτησης για να λάβουν ένα κουπόνι εξέτασης για να κάνουν το τεστ εξ αποστάσεως από το σπίτι.

Μετά την Εξέταση (Τι ακολουθεί)

Αφού περάσουν το GISCP, οι μαθητές έχουν τις τέλειες προϋποθέσεις για να προχωρήσουν στο τοπίο του ICS και να ανακαλύψουν Threat Modeling (Μοντελοποίηση Απειλών) και Incident Response (Απόκριση Συμβάντων) στο GRID Fast Lane Masterclass.

·         Hardening and Securing ICS Operating Systems

·         ICS Communications and Compromises

·         ICS Intelligence and Information Gathering

·         ICS Level 0 and 1 Technical Deep Dive and Compromise

·         ICS Level 2 and 3 Technical Deep Dive and Compromise

·         ICS Overview and Concepts

·         ICS Architecture and Design

·         Design ICS Security Programs and Policies

·         Wireless Technologies in ICS

·         Risk Management and Incident Response in ICS

Θέλω πληροφορίες για το Global Industrial Cyber Security Professional – Fast Lane Masterclass (GICSP)

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

CALL
+30 210 2114671

TOP