Παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ασφάλεια της υποδομής ασύρματου δικτύου και την αντιμετώπιση τυχόν σχετικών ζητημάτων.

INFO in BRIEF

ENWLSI

METHOD
OnLine Training & Classroom Training

LANGUAGE
OnLine: Αγγλικά - Classroom: Ελληνικά

DURATION
5 days

................................................

CALL
+30 210 2114671

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η εκπαίδευση Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSI) v1.1 σάς παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ασφάλεια της υποδομής ασύρματου δικτύου και την αντιμετώπιση τυχόν σχετικών ζητημάτων. Θα μάθετε πώς να υλοποιείτε και να ασφαλίζετε μια υποδομή ασύρματου δικτύου και να χρησιμοποιείτε το Cisco Identity Service Engine (ISE), το Cisco Prime Infrastructure (PI) και το Cisco Connect Mobile Experience για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου.

Η εκπαίδευση παρέχει πρακτικά εργαστήρια για την ενίσχυση των εννοιών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης Cisco Prime Infrastructure Release 3.5, Cisco Catalyst 9800 Wireless Controller Release IOS XE Gibraltar 16.10, Cisco Digital Network Architecture (DNA) Center Release 1.2.8MXSE, Cislease Χαρακτηριστικά 8.0 και έκδοση Cisco Identity Services Engine (ISE) 2.4.

Αυτή η εκπαίδευση σας βοηθά επίσης να προετοιμαστείτε για να λάβετε μέρος στην εξέταση Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-430 ENWLSI), η οποία αποτελεί μέρος της νέας πιστοποίησης CCNP Enterprise και της πιστοποίησης Cisco Certified Specialist - Enterprise Wireless Implementation.

Αυτή η εκπαίδευση θα σας βοηθήσει να:

·         Χρησιμοποιήσετε το Cisco Identity Services Engine, το Cisco Prime Infrastructure και το Cisco Connect Mobile Experience για να βελτιστοποιήσετε τη διαχείριση δικτύου, να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών και να βελτιώσετε τη συνέπεια των υπηρεσιών δικτύου
·         Υλοποιήσετε, ασφαλίσετε και διαμορφώσετε μια προσαρμοσμένη υποδομή ασύρματου δικτύου Cisco
·         Κερδίσετε 40 πιστώσεις CE για επαναπιστοποίηση

Αυτή η εκπαίδευση είναι μέρος της ακόλουθης πιστοποίησης:

Cisco Certified Network Professional (CCNP) Enterprise

Αφού παρακολουθήσετε αυτή την εκπαίδευση, θα πρέπει να είστε σε θέση να:

·         Εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου για την παροχή μιας ασφαλούς υποδομής ασύρματου δικτύου
·         Εφαρμόσετε έναν ασφαλή ασύρματο πελάτη και αντιμετωπίσετε προβλήματα συνδεσιμότητας ασύρματου πελάτη
·         Εφαρμόσετε και αντιμετωπίσετε προβλήματα QoS σε ασύρματα δίκτυα
·         Εφαρμόσετε και αντιμετωπίσετε προβλήματα προηγμένων δυνατοτήτων σε υπηρεσίες ασύρματου δικτύου

·         Ασφάλεια και αντιμετώπιση προβλημάτων της υποδομής ασύρματου δικτύου
·         Εφαρμογή και αντιμετώπιση προβλημάτων aσφαλούς συνδεσιμότητας πελάτη
·         Εφαρμογή και αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας υπηρεσίας (QoS) σε ασύρματα δίκτυα
·         Υλοποίηση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε προηγμένες υπηρεσίες ασύρματου δικτύου

Επιπλέον E-learning 3 ημερών για την απόκτηση πιστοποίησης Cisco Certified Network Professional (CCNP) Enterprise
Τιμή: 760 €
Πρόσβαση στο υλικό e-learning για 180 ημέρες.

Θέλω πληροφορίες για το πρόγραμμα Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSI)

TOP