Παρέχει τις γνώσεις που χρειάζεστε για την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση, τη λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων ενός εταιρικού δικτύου.

INFO in BRIEF

ENARSI

METHOD
OnLine Training & Classroom Training

LANGUAGE
OnLine: Αγγλικά - Classroom: Ελληνικά

DURATION
5 days

................................................

CALL
+30 210 2114671

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI) v1.0 σάς παρέχει τις γνώσεις που χρειάζεστε για την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση, τη λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων ενός εταιρικού δικτύου. Αυτή η εκπαίδευση καλύπτει προηγμένες τεχνολογίες δρομολόγησης και υποδομής, επεκτείνοντας τα θέματα που καλύπτονται στο μάθημα Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) v1.0.

Αυτή η εκπαίδευση σας βοηθά να προετοιμαστείτε για να λάβετε μέρος στην εξέταση, Εφαρμογή Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI), που οδηγεί στις νέες πιστοποιήσεις CCNP® Enterprise και Cisco Certified Specialist – Enterprise Advanced Infrastructure Implementation.

Αυτή η εκπαίδευση είναι μέρος της ακόλουθης πιστοποίησης:

Cisco Certified Network Professional (CCNP) Enterprise

Αφού παρακολουθήσετε αυτή την εκπαίδευση, θα πρέπει να είστε σε θέση να:

·         Διαμορφώσετε το κλασικό EIGRP και το όνομα EIGRP για IPv4 και IPv6
·         Βελτιστοποιήσετε το κλασικό EIGRP και το όνομα EIGRP για IPv4 και IPv6
·         Αντιμετωπίσετε προβλήματα κλασικού EIGRP και ονομασίας EIGRP για IPv4 και IPv6
·         Διαμορφώσετε τις παραμέτρους των OSPFv2 και OSPFv3 σε περιβάλλοντα IPv4 και IPv6
·         Βελτιστοποιήσετε τη συμπεριφορά OSPFv2 και OSPFv3
·         Αντιμετωπίσετε προβλήματα OSPFv2 για IPv4 και OSPFv3 για IPv4 και IPv6
·         Εφαρμόσετε ανακατανομή διαδρομής χρησιμοποιώντας μηχανισμούς φιλτραρίσματος
·         Αντιμετωπίσετε προβλήματα ανακατανομής
·         Εφαρμόσετε έλεγχο διαδρομής χρησιμοποιώντας PBR και IP SLA
·         Διαμόρφωση MP-BGP σε περιβάλλοντα IPv4 και IPv6
·         Βελτιστοποιήσετε το MP-BGP σε περιβάλλοντα IPv4 και IPv6
·         Αντιμετωπίσετε προβλημάτων MP-BGP για IPv4 και IPv6
·         Περιγράψετε τα χαρακτηριστικά του MPLS
·         Περιγράψετε τα κύρια αρχιτεκτονικά στοιχεία ενός MPLS VPN
·         Προσδιορίσετε τις λειτουργίες δρομολόγησης και προώθησης πακέτων για MPLS VPN
·         Εξηγήσετε πώς προωθούνται τα πακέτα σε περιβάλλον MPLS VPN
·         Εφαρμόσετε Cisco IOS DMVPN
·         Εφαρμόσετε DHCP
·         Περιγράψετε τα διαθέσιμα εργαλεία για την ασφάλεια του πρώτου άλματος IPV6
·         Αντιμετωπίσετε προβλήματα λειτουργιών ασφαλείας δρομολογητή Cisco
·         Αντιμετωπίσετε προβλήματα ασφάλειας και υπηρεσιών υποδομής

Αυτό το πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να:

·         Αποκτήσετε τις γνώσεις που χρειάζεστε για την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση, τη λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων ενός εταιρικού δικτύου
·         Να πληροίτε τις προϋποθέσεις για θέσεις εργασίας σε επαγγελματικό επίπεδο στην εκ των προτέρων δρομολόγηση και υπηρεσίες
·         Προετοιμαστείτε για την εξέταση εφαρμογής Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI).

Επιπλέον E-learning 3 ημερών για την απόκτηση πιστοποίησης Cisco Certified Network Professional (CCNP) Enterprise: Τιμή: 950 € (δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ). Πρόσβαση στο υλικό e-learning για 180 ημέρες.

Θέλω πληροφορίες για το πρόγραμμα Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI).

TOP