Το EC-Council’s Essentials Series είναι η πρώτη σειρά μαθημάτων πιστοποίησης MOOC που καλύπτει βασικές δεξιότητες στην άμυνα του δικτύου, το ethical hacking και την ψηφιακή εγκληματολογία.

FREE eLearning Course

INFO in BRIEF

EC-Council ESSENTIALS

METHOD
eLearning

LANGUAGE
Αγγλικά

DURATION
Videos που παρακολουθείτε στον δικό σας ρυθμό

................................................

CALL
+30 210 2114671

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Network Defense Essentials είναι η πρώτη στο είδος της πιστοποίηση MOOC που παρέχει βασικές γνώσεις και δεξιότητες στην ασφάλεια δικτύου με πρόσθετα εργαστήρια για πρακτική εμπειρία. Το μάθημα περιλαμβάνει 12 ενότητες και προαιρετικές αναβαθμίσεις σε σειρές εργαστηρίων που καλύπτουν θεμελιώδεις έννοιες ασφάλειας δικτύου, όπως το IoT, η κρυπτογραφία και το PKI.

Το EC-Council’s Essentials Series είναι η πρώτη σειρά μαθημάτων πιστοποίησης MOOC που καλύπτει βασικές δεξιότητες στην άμυνα του δικτύου, το ethical hacking και την ψηφιακή εγκληματολογία. Τα Network Defense Essentials (N|DE), Ethical Hacking Essentials (E|HE) και Digital Forensics Essentials (D|FE) είναι θεμελιώδη προγράμματα που βοηθούν τους μαθητές και τους επαγγελματίες της πρώιμης σταδιοδρομίας να επιλέξουν τον τομέα των ικανοτήτων τους ή να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Η σειρά Essentials σχεδιάστηκε για να δώσει στους εκπαιδευόμενους τη βάση πάνω στην οποία να οικοδομήσουν και να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες για την αυριανή σταδιοδρομία τους στον τομέα του Cyber Security. Αυτά τα προγράμματα στοχεύουν να σας εκπαιδεύσουν σε μια σειρά τεχνικών για όλα τα industry verticals, όπως η ασφάλεια δικτύων, ο μετριασμός των κινδύνων στον κυβερνοχώρο, η διεξαγωγή εγκληματολογικών ερευνών και πολλά άλλα.

Network Security Fundamentals

·         Βασικές αρχές ασφάλειας δικτύου

·         Πρωτόκολλα ασφαλείας δικτύου που διέπουν τη ροή των δεδομένων

Ταυτοποίηση, έλεγχος ταυτότητας και εξουσιοδότηση

·         Αρχές, ορολογίες και μοντέλα ελέγχου πρόσβασης

·         Διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης (IAM)

Έλεγχοι ασφάλειας δικτύου: Διοικητικοί έλεγχοι

·         Ρυθμιστικά πλαίσια, νόμοι και πράξεις

·         Πολιτικές ασφαλείας και πώς να διεξάγετε εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και ευαισθητοποίησης

Έλεγχοι ασφάλειας δικτύου: Φυσικοί έλεγχοι

·         Σημασία της φυσικής ασφάλειας και των ελέγχων φυσικής ασφάλειας

·         Πολιτικές και διαδικασίες φυσικής ασφάλειας

·         Βέλτιστες πρακτικές για την ενίσχυση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας

·         Περιβαλλοντικοί έλεγχοι

Έλεγχοι ασφάλειας δικτύου: Τεχνικοί έλεγχοι

·         Τύποι υπολογιστών προμαχώνων (bastion hosts) και ο ρόλος τους στην ασφάλεια δικτύου

·         Τύποι IDS/IPS και ο ρόλος τους στην άμυνα του δικτύου

·         Τύποι honeypot και εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)

·         Διαχείριση συμβάντων ασφαλείας και συμβάντων (SIEM)

Virtualization και Cloud Computing

·         Βασικές έννοιες εικονικοποίησης (virtualization) και ασφάλεια εικονικοποίησης λειτουργικού συστήματος

·         Βασικές αρχές cloud computing και μοντέλα ανάπτυξης cloud

·         Βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας στο cloud

Ασφάλεια ασύρματου δικτύου

·         Βασικές αρχές ασύρματων δικτύων και μηχανισμοί κρυπτογράφησης

·         Μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας ασύρματου δικτύου

·         Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας ασύρματου δικτύου

Ασφάλεια φορητών συσκευών

·         Μέθοδοι και διαχείριση σύνδεσης φορητών συσκευών

·         Προσεγγίσεις χρήσης κινητής τηλεφωνίας στις επιχειρήσεις

·         Κίνδυνοι ασφάλειας και οδηγίες που σχετίζονται με τις εταιρικές πολιτικές χρήσης κινητών

·         Εφαρμογή λύσεων διαχείρισης ασφάλειας κινητών σε εταιρικό επίπεδο

·         Βέλτιστες πρακτικές σε πλατφόρμες για κινητές συσκευές

Ασφάλεια συσκευών IoT

·         Συσκευές IoT, περιοχές εφαρμογών και μοντέλα επικοινωνίας

·         Πώς λειτουργεί η ασφάλεια σε περιβάλλοντα με δυνατότητα IoT

Κρυπτογραφία και ΠΚΙ

·         Κρυπτογραφικά εργαλεία, τεχνικές ασφάλειας και αλγόριθμοι

·         Υποδομή δημόσιου κλειδιού (PKI) για τον έλεγχο ταυτότητας χρηστών και συσκευών στον ψηφιακό κόσμο

Ασφάλεια δεδομένων

·         Η ασφάλεια των δεδομένων και η σημασία της

·         Έλεγχοι ασφαλείας για κρυπτογράφηση δεδομένων

·         Πραγματοποιήστε δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και διατήρηση δεδομένων

·         Εφαρμόστε έννοιες πρόληψης απώλειας δεδομένων

Παρακολούθηση Κυκλοφορίας Δικτύου (Network Traffic Monitoring)

·         Έννοιες παρακολούθησης της κυκλοφορίας δικτύου

·         Υπογραφές κυκλοφορίας για κανονική και ύποπτη κυκλοφορία δικτύου

·         Εκτέλεση παρακολούθησης δικτύου για τον εντοπισμό ύποπτης κυκλοφορίας

Θέλω πληροφορίες για το EC-Council Network Defense Essentials

TOP