Το Ethical Hacking Essentials είναι η πρώτη στο είδος της πιστοποίηση MOOC που παρέχει θεμελιώδεις γνώσεις και δεξιότητες στο ethical hacking με πρόσθετα εργαστήρια για πρακτική εμπειρία.

INFO in BRIEF

EC-Council ESSENTIALS

METHOD
eLearning

LANGUAGE
Αγγλικά

DURATION
Videos που παρακολουθείτε στον δικό σας ρυθμό

................................................

CALL
+30 210 2114671

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Ethical Hacking Essentials είναι η πρώτη στο είδος της πιστοποίηση MOOC που παρέχει θεμελιώδεις γνώσεις και δεξιότητες στο ethical hacking με πρόσθετα εργαστήρια για πρακτική εμπειρία. Το μάθημα περιέχει 12 ενότητες και πρόσθετα εργαστήρια που καλύπτουν θεμελιώδεις έννοιες ethical hacking, συμπεριλαμβανομένων αναδυόμενων τεχνολογιών όπως το IoT και το OT, το cloud computing κ.λπ.

Το EC-Council’s Essentials Series είναι η πρώτη σειρά μαθημάτων πιστοποίησης MOOC που καλύπτει βασικές δεξιότητες στην άμυνα του δικτύου, το ethical hacking και την ψηφιακή εγκληματολογία. Τα Network Defense Essentials (N|DE), Ethical Hacking Essentials (E|HE) και Digital Forensics Essentials (D|FE) είναι θεμελιώδη προγράμματα που βοηθούν τους μαθητές και τους επαγγελματίες της πρώιμης σταδιοδρομίας να επιλέξουν τον τομέα των ικανοτήτων τους ή να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Η σειρά Essentials σχεδιάστηκε για να δώσει στους εκπαιδευόμενους τη βάση πάνω στην οποία να οικοδομήσουν και να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες για την αυριανή σταδιοδρομία τους στον τομέα του Cyber Security. Αυτά τα προγράμματα στοχεύουν να σας εκπαιδεύσουν σε μια σειρά τεχνικών για όλα τα industry verticals, όπως η ασφάλεια δικτύων, ο μετριασμός των κινδύνων στον κυβερνοχώρο, η διεξαγωγή εγκληματολογικών ερευνών και πολλά άλλα.

Information Security Fundamentals

·         Βασικές αρχές ασφάλειας πληροφοριών

·         Νόμοι και κανονισμοί για την ασφάλεια των πληροφοριών

Βασικές αρχές ηθικής πειρατείας

·         Μεθοδολογία Cyber Kill Chain

·         Έννοιες hacking, κύκλος hacking και διαφορετικές κατηγορίες χάκερ

·         Έννοιες, πεδίο εφαρμογής και περιορισμοί ηθικής πειρατείας

Απειλές και τρωτά σημεία για την ασφάλεια των πληροφοριών

·         Εντοπισμός πηγών απειλών και τρωτά σημεία σε ένα δίκτυο ή ένα σύστημα

·         Διαφορετικοί τύποι κακόβουλων προγραμμάτων

Τεχνικές και αντίμετρα διάρρηξης κωδικού πρόσβασης

·         Τύποι τεχνικών διάρρηξης κωδικού πρόσβασης

Τεχνικές και Αντίμετρα Κοινωνικής Μηχανικής (Social Engineering)

·         Έννοιες και τεχνικές κοινωνικής μηχανικής

·         Εσωτερικές απειλές και έννοιες κλοπής ταυτότητας

Επιθέσεις και αντίμετρα σε επίπεδο δικτύου

·         Έννοιες και τύποι ανίχνευσης πακέτων

·         Packet sniffing και αντίμετρα

·         Επιθέσεις DoS και DDoS υπό επιθέσεις sniffing

Επιθέσεις και αντίμετρα διαδικτυακών εφαρμογών

·         Επιθέσεις σε web servers

·         Επιθέσεις σε web applications

·         Αρχιτεκτονική web applications και Vulnerability Stack

·         Απειλές και επιθέσεις διαδικτυακών εφαρμογών

·         Επιθέσεις SQL Injection

·         Τύποι επιθέσεων SQL Injection

Ασύρματες επιθέσεις και αντίμετρα

·         Ασύρματη ορολογία

·         Τύποι ασύρματης κρυπτογράφησης

·         Τεχνικές επίθεσης για συγκεκριμένο ασύρματο δίκτυο

·         Επιθέσεις Bluetooth

·         Αντίμετρα ασύρματης επίθεσης

Eπιθέσεις σε κινητά και αντίμετρα

·         Mobile Attack Anatomy

·         Διανύσματα επίθεσης για κινητά και ευπάθειες πλατφόρμας για φορητές συσκευές

Επιθέσεις και αντίμετρα IoT και OT

·         Συσκευές IoT, οι ανάγκες και οι τομείς εφαρμογής τους

·         Απειλές και επιθέσεις IoT

·         Κατανοήστε τις έννοιες OT

·         ΟΤ Προκλήσεις και Επιθέσεις

·         Ο ΟΤ Επιτίθεται Αντίμετρα

Απειλές και αντίμετρα Cloud Computing

·         Cloud Computing Concepts

·         Τεχνολογία κοντέινερ

·         Απειλές για το Cloud Computing

·         Αντίμετρα Cloud Computing

Βασικές αρχές Penetration Testing

·         Βασικές αρχές penetration testing και τα οφέλη του

·         Διάφοροι τύποι και φάσεις penetration testing

·         Οδηγίες και συστάσεις για penetration testing

Θέλω πληροφορίες για το EC-Council Ethical Hacking Essentials

TOP