Παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να σχεδιάσετε ένα εταιρικό δίκτυο.

INFO in BRIEF

ENSLD

METHOD
OnLine Training & Classroom Training

LANGUAGE
OnLine: Αγγλικά - Classroom: Ελληνικά

DURATION
5 days

................................................

CALL
+30 210 2114671

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η εκπαίδευση Designing Cisco Enterprise Networks (ENSLD) v1.0 σάς δίνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να σχεδιάσετε ένα εταιρικό δίκτυο. Αυτό το μάθημα χρησιμεύει ως μια βαθιά κατάδυση στον σχεδιασμό εταιρικών δικτύων και επεκτείνεται στα θέματα που καλύπτονται στο μάθημα Implementing and Operating Cisco® Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) v1.0.

Αυτή η εκπαίδευση σας βοηθά επίσης να προετοιμαστείτε για να λάβετε μέρος στην εξέταση, Σχεδιασμός Cisco Enterprise Networks v1.0 (ENSLD 300-420), που αποτελεί μέρος των πιστοποιήσεων CCNP® Enterprise και Cisco Certified Specialist - Enterprise Design.

Αυτή η εκπαίδευση είναι μέρος της ακόλουθης πιστοποίησης:

Cisco Certified Network Professional (CCNP) Enterprise

Αφού παρακολουθήσετε αυτή την εκπαίδευση, θα πρέπει να είστε σε θέση να:

·         Σχεδιάσετε εσωτερική δρομολόγηση Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) για το εταιρικό δίκτυο
·         Σχεδιάσετε την εσωτερική δρομολόγηση Open Shortest Path First (OSPF) για το εταιρικό δίκτυο
·         Σχεδιάσετε εσωτερική δρομολόγηση Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) για το εταιρικό δίκτυο
·         Σχεδιάσετε ένα δίκτυο με βάση τις απαιτήσεις των πελατών
·         Σχεδιάσετε δρομολόγηση Border Gateway Protocol (BGP) για το εταιρικό δίκτυο
·         Περιγράψετε τους διαφορετικούς τύπους και χρήσεις των οικογενειών διευθύνσεων Multiprotocol BGP (MP-BGP)
·         Περιγράψετε την κοινή χρήση φορτίου BGP
·         Σχεδιάσετε ένα δίκτυο BGP με βάση τις απαιτήσεις των πελατών
·         Αποφασίσετε πού θα είναι το όριο L2/L3 στο δίκτυο της Πανεπιστημιούπολής σας και λάβετε αποφάσεις σχεδιασμού
·         Περιγράψετε τα ζητήματα σχεδιασμού του επιπέδου 2 για δίκτυα Enterprise Campus
·         Σχεδιάσετε ένα δίκτυο LAN με βάση τις απαιτήσεις των πελατών
·         Περιγράψετε τα ζητήματα σχεδιασμού του επιπέδου 3 σε ένα δίκτυο Enterprise Campus
·         Εξετάσετε τις θεμελιώδεις έννοιες του Cisco SD-Access
·         Περιγράψετε το Cisco SD-Access Fabric Design
·         Σχεδιάσετε ένα ύφασμα Campus Defined Access (SD-Access) με βάση τις απαιτήσεις των πελατών
·         Σχεδιάσετε VPN που διαχειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών
·         Σχεδιάσετε VPN που διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις
·         Σχεδιάσετε ένα ανθεκτικό WAN
·         Σχεδιάσετε ένα ανθεκτικό δίκτυο WAN με βάση τις απαιτήσεις των πελατών
·         Εξετάσετε την αρχιτεκτονική Cisco SD-WAN
·         Περιγράψετε τις επιλογές ανάπτυξης Cisco SD-WAN
·         Σχεδιάσετε πλεονασμό Cisco SD-WAN
·         Εξηγήσετε τις βασικές αρχές της QoS
·         Ποιότητα υπηρεσίας σχεδίασης (QoS) για το WAN
·         Σχεδιάσετε QoS για εταιρικό δίκτυο με βάση τις απαιτήσεις των πελατών
·         Εξηγήσετε τις βασικές αρχές της multicast
·         Σχεδιάσετε λύσεις διανομής σημείων ραντεβού
·         Περιγράψετε ζητήματα υψηλού επιπέδου κατά τη σχεδίαση διευθύνσεων IP
·         Δημιουργήσετε ένα σχέδιο διευθύνσεων IPv6
·         Σχεδιάσετε μια ανάπτυξη IPv6 σε ένα υπάρχον εταιρικό δίκτυο IPv4
·         Περιγράψετε τις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά τη μετάβαση στο IPv6
·         Σχεδιάσετε ένα σχέδιο διευθύνσεων IPv6 με βάση τις απαιτήσεις των πελατών
·         Περιγράψετε τα API και τα πρωτόκολλα δικτύου
·         Περιγράψετε μια άλλη επόμενη γενιά (YANG), το πρωτόκολλο διαμόρφωσης δικτύου (NETCONF) και το πρωτόκολλο διαμόρφωσης αντιπροσωπευτικής κατάστασης μεταφοράς (RESTCONF)

Επιπλέον E-learning 3 ημερών για την απόκτηση πιστοποίησης Cisco Certified Network Professional (CCNP) Enterprise
Τιμή: 760
Πρόσβαση στο υλικό e-learning για 180 ημέρες.

Θέλω πληροφορίες για το πρόγραμμα Designing Cisco Enterprise Networks (ENSLD)

TOP