Έχει σχεδιαστεί κυρίως για επαγγελματίες του Cyber Security που προετοιμάζονται ή που εκτελούν εργασίες που σχετίζονται με την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων

INFO in BRIEF

CFR

METHOD
OnLine Training & Classroom Training

LANGUAGE
OnLine: Αγγλικά - Classroom: Ελληνικά

DURATION
5 days

................................................

CALL
+30 210 2114671

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αυτή η εκπαίδευση καλύπτει μεθόδους, τακτικές και διαδικασίες incident response και απόκρισης συμβάντων που είναι σε εναρμόνιση με τα industry frameworks όπως το NIST 800-61r2 (Computer Security Incident Handling Guide), το Εθνικό σχέδιο απόκρισης συμβάντων στον κυβερνοχώρο (National Cyber Incident Response Plan, NCIRP) της US-CERT και την Προεδρική Πολιτική Directive (PPD)-41 on Cyber Incident Coordination, NIST 800.171r2 (Protecting Controlled Unclassified Information in Nonfederal Systems and Organisations).

Είναι ιδανικό για υποψηφίους που έχουν επιφορτιστεί με την ευθύνη παρακολούθησης και ανίχνευσης συμβάντων ασφαλείας σε συστήματα πληροφοριών και δίκτυα, καθώς και για την εκτέλεση τυποποιημένων απαντήσεων σε τέτοια συμβάντα. Το μάθημα εισάγει εργαλεία, τακτικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων κυβερνοασφάλειας, την υπεράσπιση περιουσιακών στοιχείων στον κυβερνοχώρο, τον εντοπισμό διαφόρων τύπων κοινών απειλών, την αξιολόγηση της ασφάλειας του οργανισμού, τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών κυβερνοασφάλειας και την αποκατάσταση και αναφορά περιστατικών καθώς συμβαίνουν. Η εκπαίδευση αυτή παρέχει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για άτομα που είναι υπεύθυνα για την υπεράσπιση της κυβερνοασφάλειας του οργανισμού τους.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους μαθητές να προετοιμαστούν για την εξέταση πιστοποίησης CertNexus CyberSec First Responder (Exam CFR-410). Αυτό που μαθαίνετε και εξασκείτε σε αυτό το μάθημα μπορεί να είναι σημαντικό μέρος της προετοιμασίας σας.

Επιπλέον, αυτό το μάθημα και η επακόλουθη πιστοποίηση (CFR-410) πληρούν όλες τις απαιτήσεις για το προσωπικό που απαιτεί τις βασικές γραμμές πιστοποίησης θέσης της οδηγίας DoD 8570.01-M:

·         CSSP Analyst

·         CSSP Infrastructure Support

·         CSSP Incident Responder

·         CSSP Auditor

Στην εκπαίδευση αυτή θα προσδιορίσετε, θα αξιολογήσετε, θα ανταποκριθείτε και θα προστατεύσετε από απειλές ασφαλείας και θα λειτουργήσετε μια πλατφόρμα ανάλυσης ασφάλειας συστήματος και δικτύου. Θα μπορέσετε να:

• Αξιολογήστε τους κινδύνους Cyber Security για τον οργανισμό

• Αναλύσετε το τοπίο απειλών

• Αναλύσετε διάφορες απειλές αναγνώρισης σε περιβάλλοντα υπολογιστών και δικτύου

• Αναλύσετε διάφορες επιθέσεις σε περιβάλλοντα υπολογιστών και δικτύου

• Αναλύσετε διάφορες τεχνικές μετά την επίθεση

• Αξιολογήσετε τη στάση ασφαλείας του οργανισμού μέσω ελέγχου, διαχείρισης ευπάθειας και δοκιμών διείσδυσης

• Συλλέξετε πληροφορίες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο από διάφορες πηγές που βασίζονται σε δίκτυο και σε κεντρικούς υπολογιστές

• Αναλύσετε δεδομένα καταγραφής για να αποκαλύψετε στοιχεία απειλών και συμβάντων

• Εκτελέσετε ανάλυση ενεργών περιουσιακών στοιχείων και δικτύου για τον εντοπισμό περιστατικών

• Απαντήσετε σε περιστατικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο χρησιμοποιώντας τακτικές περιορισμού, μετριασμού και ανάκτησης

• Διερευνήσετε περιστατικά κυβερνοασφάλειας χρησιμοποιώντας τεχνικές εγκληματολογικής ανάλυσης.

Αυτή η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί κυρίως για επαγγελματίες του Cyber Security που προετοιμάζονται ή που εκτελούν εργασίες που σχετίζονται με την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων, διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα, τον έλεγχο ταυτότητας, την εμπιστευτικότητα και τη μη άρνησή τους. Είναι ιδανικό για εκείνους τους ρόλους εντός εταιρειών συμβαλλόμενων με το Δημόσιο και εταιρειών του ιδιωτικού τομέα των οποίων η αποστολή ή οι στρατηγικοί στόχοι απαιτούν την εκτέλεση της λειτουργίας Defensive Cyber Operations (DCO) ή του DoD Information Network (DoDIN) και τη διαχείριση συμβάντων.

Αυτή η εκποαίδευση εστιάζει στις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την άμυνα αυτών των πληροφοριακών συστημάτων σε ένα πλαίσιο κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών προστασίας, ανίχνευσης, ανάλυσης, έρευνας και απόκρισης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

• Αξιολόγηση κινδύνου Κυβερνοασφάλειας
• Ανάλυση του τοπίου απειλής
• Ανάλυση αναγνωριστικών απειλών σε περιβάλλοντα υπολογιστών και δικτύων
• Ανάλυση επιθέσεων σε περιβάλλοντα υπολογιστών και δικτύου
• Ανάλυση τεχνικών Post-Attack
• Αξιολόγηση της θέσης ασφαλείας του οργανισμού
• Συλλογή πληροφοριών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
• Ανάλυση δεδομένων καταγραφής
• Εκτέλεση ενεργών στοιχείων ενεργητικού και ανάλυσης δικτύου
• Ανταπόκριση σε συμβάντα Κυβερνοασφάλειας
• Διερεύνηση περιστατικών Κυβερνοασφάλειας

Θέλω πληροφορίες για το CyberSec First Responder: Threat Detection & Response (CFR)

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

CALL
+30 210 2114671

TOP