Αυτή η εκπαίδευση Cyber Security θα σας δείξει πώς λειτουργούν οι hackers, τις προσεγγίσεις και τις τεχνικές τους

INFO in BRIEF

HACK

METHOD
OnLine Training & Classroom Training

LANGUAGE
OnLine: Αγγλικά - Classroom: Ελληνικά

DURATION
4 days

...............................................

CALL
+30 210 2114671

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Live hacking, τεχνικές επίθεσης και αντίμετρα: Αυτή η εκπαίδευση Cyber Security θα σας δείξει πώς λειτουργούν οι hackers, τις προσεγγίσεις και τις τεχνικές τους. Με την εμπειρία που θα αποκτήσετε μέσα από πολλές πρακτικές ασκήσεις, θα μπορείτε να αναγνωρίζετε και να αποκρούετε επιθέσεις, να αντιμετωπίζετε ευπάθειες ασφαλείας και να μειώνετε τους κινδύνους. Λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες από συγκεκριμένα παραγωγικά περιβάλλοντα.

• Ποιοι είναι αυτοί οι επιτιθέμενοι; Τα κίνητρα και η τεχνογνωσία τους

• Σχεδιαστικά ελαττώματα στην οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/IP

• Προμήθεια πληροφοριών από δημόσια προσβάσιμες βάσεις δεδομένων

• Ποια είναι τα γνωστά τρωτά σημεία του λογισμικού που χρησιμοποιούμε;

• Τεχνικές σάρωσης στα Windows

• Ενεργητική & παθητική λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων

• Αξιολόγηση αποτελεσμάτων σάρωσης και πληροφοριών για συγκεκριμένες υπηρεσίες

Buffers overflows (αιτίες και λειτουργικότητα)

• Ανίχνευση εισβολών στο δίκτυο βήμα προς βήμα

• Επιθέσεις κατά διαδικτυακών εφαρμογών και βάσεων δεδομένων (SQL injection, cross-site scripting)

• Χρήση Linux Exploit (για απόκτηση δικαιωμάτων root)

Root kit και Trojans

• Μέθοδοι Brute-force (σπάσιμο κωδικών πρόσβασης)

• Επιθέσεις Man-in-the-Middle

• Ανάλυση συστήματος

• Χρήση συστημάτων ανίχνευσης εισβολής

• Προστασία σταθμών εργασίας, servers και routers

• Σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών ασφαλείας

• Κωδικοποίηση

Θέλω πληροφορίες για το Cyber Security & ANTI-HACKING Workshop (HACK)

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

CALL
+30 210 2114671

TOP