Το CCSP έχει σχεδιαστεί για έμπειρους επαγγελματίες στην Ασφάλεια Πληροφοριών

Διαδραστική τεχνική μάθησης βασισμένη σε σύγχρονες θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων

INFO in BRIEF

CCSP

METHOD

OnLine Training & Classroom Training

LANGUAGE

OnLine: Αγγλικά - Classroom: Ελληνικά

................................................

CALL
+30 210 2114671

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Με επικεφαλής έναν εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτή (ISC)², αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση των εννοιών cloud security και των βέλτιστων πρακτικών του κλάδου, καλύπτοντας τους 6 τομείς του CCSP CBK:

-       Architectural Concepts & Design Requirements

-       Cloud Data Security

-       Cloud Platform & Infrastructure Security

-       Cloud Application Security

-       Operations

-       Legal & Compliance

Το διαπιστευτήριο CCSP έχει σχεδιαστεί για έμπειρους επαγγελματίες ασφάλειας πληροφοριών με τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας πλήρους απασχόλησης στον τομέα της πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων τριών ετών information security και τουλάχιστον ενός έτους εμπειρίας ασφάλειας στο cloud.

Διάφοροι τύποι δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης για την ενίσχυση της θεματολογίας και την αύξηση της διατήρησης της γνώσης, όπως ανοιχτές ερωτήσεις από τον εκπαιδευτή προς τους μαθητές, ερωτήσεις αντιστοίχισης και δημοσκόπησης, ομαδικές εργασίες και συζητήσεις, ανοιχτές/κλειστές ερωτήσεις. Αυτή η διαδραστική τεχνική μάθησης βασίζεται σε ορθές θεωρίες μάθησης ενηλίκων.

Αφού ολοκληρώσετε αυτή την εκπαίδευση, θα είστε σε θέση να:

 • Περιγράψετε τα φυσικά και εικονικά στοιχεία και προσδιορίστε τις βασικές τεχνολογίες των συστημάτων που βασίζονται στο cloud.
 • Καθορίσετε τους ρόλους και τις ευθύνες των πελατών, των παρόχων, των συνεργατών, των μεσιτών και των διάφορων τεχνικών επαγγελματιών που υποστηρίζουν περιβάλλοντα cloud computing
 • Προσδιορίσετε και εξηγήσετε τα πέντε χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την ικανοποίηση του ορισμού NIST του cloud computing
 • Διαφοροποιήσετε τα διάφορα μοντέλα παράδοσης as a Service και τα πλαίσια που είναι ενσωματωμένα στην αρχιτεκτονική αναφοράς του cloud computing
 • Συζητήσετε στρατηγικές για τη διαφύλαξη των δεδομένων, την ταξινόμηση δεδομένων, τη διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ρυθμιστικούς φορείς και τη συνεργασία με τις αρχές κατά τη διάρκεια νομικών ερευνών
 • Δείτε την αντίθεση μεταξύ forensic analysis σε εταιρικά data centers και περιβάλλοντα cloud computing
 • Αξιολογήσετε και εφαρμόσετε τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας στο cloud computing
 • Προσδιορίσετε και εξηγήσετε τις έξι φάσεις του κύκλου ζωής των δεδομένων
 • Εξηγήσετε στρατηγικές για την προστασία δεδομένων at rest και δεδομένων in motion
 • Περιγράψετε τον ρόλο της κρυπτογράφησης στην προστασία δεδομένων και συγκεκριμένες στρατηγικές για τη διαχείριση κλειδιών
 • Συγκρίνετε μια ποικιλία στρατηγικών επιχειρηματικής συνέχειας / ανάκτησης από καταστροφές που βασίζονται στο cloud και επιλέξτε μια κατάλληλη λύση για συγκεκριμένες επιχειρηματικές απαιτήσεις.
 • Διαπιστώσετε την αντίθεση πτυχών ασφαλείας του Κύκλου Ζωής Ανάπτυξης Λογισμικού σε τυπικά περιβάλλοντα κέντρου δεδομένων και cloud computing
 • Περιγράψετε πώς οι ενοποιημένες λύσεις διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης μετριάζουν τους κινδύνους στα συστήματα cloud computing
 • Διεξάγετε gap analysis (ανάλυση χάσματος) μεταξύ των βασικών βέλτιστων πρακτικών και των τυπικών πρακτικών του industry
 • Αναπτύξετε SLA (Συμφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών) για περιβάλλοντα cloud computing
 • Διεξάγετε αξιολογήσεις κινδύνου για υπάρχοντα και προτεινόμενα περιβάλλοντα που βασίζονται σε cloud
 • Δηλώσετε τα επαγγελματικά και ηθικά πρότυπα του (ISC)² και του Certified Cloud Security Professional

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βοηθήσει τους υποψηφίους να επανεξετάσουν και να ανανεώσουν τις γνώσεις τους για την ασφάλεια στο cloud και να εντοπίσουν τομείς που πρέπει να μελετήσουν για την εξέταση CCSP και περιλαμβάνει:

-       Επίσημο (ISC)² εκπαιδευτικό πρόγραμμα

-       Διδάσκεται από εξουσιοδοτημένο (ISC)² εκπαιδευτή

-       Οδηγό μαθητή σε ηλεκτρονική μορφή

-       Διαδραστικές διαδικτυακές κάρτες Flash

-       Αξιολόγηση μετά την εκπαίδευση

-       Συνεργασία με άλλους εκπαιδευομένους

-       Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και real case σενάρια

Θέλω πληροφορίες για το Certified Cloud Security Professional (CCSP)

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

CALL
+30 210 2114671

TOP